சனி, 17 டிசம்பர், 2011

உலகின் மிகப்பெரிய அருங்காட்சியகம் (museum)


உலகின் மிகப்பெரிய அருங்காட்சியகம் (museum)

1764 இல் உருவாக்கப்பட்ட இந்த அருங்காட்சியகத்தில் 29,70,214 சேகரிப்புகள் உள்ளன. paintings - 6,851 works of graphic art - 6,22,172 sculptures - 12,623 works of applied art - 3,01,512 archeological objects - 7,38,389 numismatics - 11,32,627 other exhibit items -1,46,040
இந்த இணைப்பில் அருங்காட்சியகத்தின் விரிவைக் காணமுடிகின்றது. http://www.hermitagemuseum.org/html_En/08/hm88_0.html பார்வை நேரம் Tuesdays - Saturdays: 10.30-18.00 Sundays: 10.30 - 17.00 Closed Mondays குறிப்பு Ticket (400 rubles) windows shut one hour before the museum closes. Ticket (200 rubles) amateur photography and video. உபகுறிப்பு First Thursday of each month - free admission to the museum for all categories of individual visitors (for free tickets). அருங்காட்சியகத்தின் இணைய முகவரி http://www.hermitagemuseum.org/html_En/index.html * *

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக