சனி, 17 டிசம்பர், 2011

யுகங்கள் கடந்தது


யுகங்கள் கடந்தது

முகர்ந்து முகர்ந்து
நாய்க் குட்டியொன்று
என்வீடு வரை
வந்து விட்டது.

யுகங்கள் கடந்த அன்பின்
புரியாத ரகசியத்தின்முன்

தளும்பி நின்ற
பேரமைதி கணமிது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக