திங்கள், 26 டிசம்பர், 2011

வாழ்வில்


எண்ணங்கள் ஒன்றானதால்
எதிர்பார்ப்பு எதுமின்றி
உருவான துணை ஒன்று – என்
வாழ்வில் உற்ற துணையானது
உயிர் நட்பாய்…
சுற்றி சுற்றி வட்டமிடும்
இவ் வாழ்வில்
கட்டங்கள் பல கடந்து
சட்டங்கள் பல தாண்டி
திட்டமிட நல் வாழ்வை
உடனிருந்து திடமாய் – என்றும்
உழைப்பது உண்மை நட்பு..
தனக்கென இல்லாது
நமக்கென அனைத்தையும்
பகிர்ந்திட்ட போதிலும்
பழியினை தான் ஏற்று
பாரினில் என் புகழ் வாழ
பக்குவாய் பக்கத்திலிருந்து
உழைக்குது நட்பு..
உறவேதும் இல்லாது
உணர்வால் உருவான உறவு இங்கே
உதிரத்தினை உழைப்பாக்கி – தன்
உயிரிலும் மேலான எனை தாங்கி
உண்மை நட்பின் உன்னததை
உலகுங்கு பறை சாற்றுகிறது இங்கே…

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக